lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Neuroengineering

Research

     

 

Även de mest avancerade handproteser som finns idag saknar medveten känselåterkoppling. Detta gör att användningen är begränsad och brukarna saknar en rad funktioner, t ex intuitiv användning av protesen. Känselåterkoppling är väsentligt i en välfungerande hand och en viktig del i kroppsuppfattningen.

Detta projekt är ett fortsättningsprojekt och en vidareutveckling av EU-projektet “SMART-hand” (2006-2009) och NUTEK/VINNOVA projektet ”Framtidens hand/armprotes”, Projektledare Professor Göran Lundborg, Malmö, LU 20001). Presentation av konceptet i CNN: (http://edition.cnn.com/2009/HEALTH/11/06/artificial.hand.feel/index.html).

Vår forskningsgrupp (Lunds Universitet: Handkirurgi Malmö/Biomedicinsk teknik LTH) har utvecklat ett system för naturlig återkoppling av sensorisk känsel. I hjärnan finns en kartbild av kroppens alla delar. Vid en handamputation tas handens område i hjärnkartan snabbt över av underarmens område. Fingrarna kan då kännas i ett specifikt mönster på stumpen (phantom hand map PHM), och beröring av detta hudområde genererar en känsla av beröring av den amputerade handen (fantomhanden). Magnetkameraundersökning har bekräftat att stimuli på handens kartbild på stumpen aktiverar hjärnans handkarta. Detta fenomen utnyttjar vi med en enkelt mekanisk icke-invasiv metod för att skapa en naturlig känselåterkoppling i handproteser och därmed en upplevelse av protesen som en del av den egna kroppen. 

Projektet ingår även i ett EU-projekt EPIONE (" Natural sensory feedback for phantom limb pain modulation and therapy” THEME [HEALTH.2013.2.2.1-5] Understanding and controlling pain) som syftar till  att minska fantomsmärtor hos amputerade

Page Manager: Christian Antfolk