lunduniversity.lu.se

institutionens (motsv) namn på engelska

“Faculty of Engineering, LTH” eller “Lund University”, beroende på om det är LTH eller LU

Contact

Ekonomiadministratör
Ulrika Westerdahl
Tel: 046 - 222 75 26
Prefekt
Johan Nilsson
Tel: 046 - 222 75 32
Postadress
Lunds Universitet
Biomedicinsk teknik
Box 118
221 00 Lund
Besökadress
E-huset, LTH
Ole Römers väg 3
223 63 Lund

Karta till avdelningen