lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Polymerbaserad mikrofluidikplattform för cellinfångning

Bakgrund
Vi jobbar mycket med en mikrofluidikplattform som används för att fånga in celler och partiklar med hjälp av ultraljud. Systemet kan användas inom många biologiska applikationer, bland annat för att anrika sällsynta celler/bakterier eller tvätta och färga in celler inför detektion. I samband med att vi hittar fler och fler användningsområden för tekniken skulle vi vilja utveckla en ny plattform för systemet.

I dagsläget består mikrofluidikkanalen man fångar celler i antingen av en glaskapillär eller ett dyrt glaschip. Det finns många fördelar med att använda glas i såna här system men ett stort problem är att det antingen blir dyrt eller begränsar möjligheterna till att styra fluidiken på mer avancerade sätt. Vi skulle gärna se en plattform där fluidiken och cellinfångningen kunde ske i ett plastchip istället. Fördelarna med plast är att det är enkelt och billigt att tillverka vilket gör det möjligt att ha engångschip som kan slängas efter att man analyserat ett prov. Engångsprodukter är nästan ett måste inom medicinsk analys i dag.

Exjobbet
Inom det här exjobbet vill vi testa att tillverka olika plastchip och se ifall det är möjligt att fånga in celler och partiklar i dessa. Exjobbet kommer vara fokuserat på materialvetenskap (identifiera lämpliga plaster), design/CAD, tillverkning (troligtvis fräsning i CNC) och testning av dessa chip.


Om det hela låter intressant eller om du vill ha mer information, hör av er till Mikael Evander på Elmät.

Page Manager:

Kontaktperson