lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Droppbaserad mikrofluidik för single-cell-analys

Droppbaserad mikrofluidik för single-cell-analys

Droplet microfluidics är ett snabbt växande område inom mikrofluidik som skapar spännande möjligheter för studier av enskilda celler. Små vattendroppar med en volym på några nanoliter omgivna av olja skapas i ett mikrofluidikchip. Varje droppe fungerar som ett ”mini provrör”, och man kan studera hur enskilda celler reagerar på olika tillsatser. Olika ”droplet unit operators” kombineras för att skapa avancerade biologiska analyser på ett mikrofluidikchip. Genom att automatisera analyserna kan tusentals enskilda celler studeras per sekund. Tekniken kan användas för att besvara grundläggande biologiska frågeställningar så väl som utveckling och screening av nya läkemedel och diagnostik. I det här projektet kommer en metod för att sortera små droppar att utvecklas, vilket öppnar upp för nya användningsområden och tillämpningar.

Mål: Utveckla en metod för att sortera nanoliter små droppar med hjälp av akustiska krafter.

Plan: I projektet kommer studenten få designa och tillverka mikrofluidikchip, skapa droppar, därefter kommer studenten vara med och utveckla ett system för att detektera och sortera de genererade dropparna med akustik.

Om det låter spännande och du vill ha mer information kontakta gärna Anna Fornell (eller Maria Tenje/Johan Nilsson).

anna.fornell@bme.lth.se

Page Manager: