lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Air quality in home environment

Dålig luftkvalitet i hemmet är ett växande problem världen över med stora hälsoeffekter som följd.

Befintliga luftkvalitetsmätare för hemmabruk mäter masskoncentrationen av partiklar i luften men inte partiklarnas storlek. Detta är olyckligt eftersom det är stor skillnad på hälsoeffekterna för små och större partiklar. 

Minut har därför utvecklat en partikelsensor som till skillnad från de optiska detektorer som nu finns på marknaden använder ljus i flera färger och med flera vinklar. Det finns en korrelation mellan en luftpartikels storlek och intensiteten på reflekterat ljus i olika riktningar (en stor partikel reflekterar mer ljus rakt tillbaka, och en mindre mer åt sidorna). Speciellt tydligt blir det när en partikel är i samma storleksordning som ljuset, så genom att kombinera mätningar med olika vinklar och färger kan man dra slutsatser om de relativa halterna av “små" och “stora" partiklar för en viss våglängd. I teorin kan tre våglängder ge ett litet histogram med de relativa halterna av partiklar i olika storlek. Princip är liknande den som en nefelometer bygger på.

Sensorn under utveckling kan idag mäta masskoncentration men är inte kalibrerad för att mäta de relativa halterna av partikelstorlekar. Examensarbetet går ut på att med hjälp av referensmätningar kalibrera sensorn, utveckla algoritmer och jämföra prestandan med befintliga sensorer. Arbetet är lagom för två personer och kräver kompetens i signalbehandling för att kunna isolera reflektioner från bakgrundsljus, kalibrering av sensorn och lågnivå-programmering.

Page Manager:

Kontaktperson