lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Acoustic trapping of cells

Genom att utnyttja små ultraljudsgivare i ett mikrofluidiksystem är det möjligt att beröringsfritt fånga in och hålla fast celler och partiklar mot ett konstant flöde, läs mer här. Systemet används inom en mängd olika forskningsprojekt där det har visat sig vara en smidigt sätt att anrika celler och bakterier på. Det finns nu möjlighet till två olika examensarbete på plattformen:

Alternativ 1 - Optimering av bakterieinfångning

Då systemet används inom kliniska applikationer där syftet är att anrika bakterier för identifikation är det väldigt viktigt att se till att man kan fånga in så många bakterier som möjligt. Examensarbetet syftar till att undersöka vilka parametrar som påverkar hur effektivt man kan anrika bakterier och designa ett så optimalt system som möjligt.

 

Alternativ 2 - Undersöka hur man kan öka kapaciteten i systemet

I flera av de kliniska applikationer vi använder systemet i behöver kapaciteten utökas. Inriktningen på examensarbetet är att undersöka vilka sätt det finns att utöka kapaciteten på och hur de påverkar infångningseffektiviteten av celler och bakterier.

Page Manager:

Kontaktperson