lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ultraljudsfysik och teknik

Ultraljud är ett av våra huvudforskningsområden på institutionen för Biomedicinsk teknik. Vi erbjuder en högaktuell, forskningsnära, lärartät kurs med både interna och externa föreläsare. Studenterna får gör mindre projekt på institutionens forskningsutrustning samt åka på en endagars studieresa till Kolmården där studenterna får ta del av institutionens samarbete med delfinforskare.
 Den medicinska ultraljudstekniken anses idag utnyttja den mest komplexa teknologi som används på våra sjukhus och inrymmer flera olika områden som akustik, tillämpad fysik, elektronik, signalbehandling och bildbehandling. Vår institution har traditionellt ansvarat för nationell utbildning av läkare och medicintekniker i ultraljudsteknik och ger även de nationella doktorandkurserna i ultraljudsteknik inom medicinsk teknik.
 Denna kurs ger er en unik möjlighet att tränga djupare in i ultraljudsdiagnostiktekniken samt ge en översikt på andra tillämpningar inom medicinsk teknik, bioakustik, sonar, industriell automation mm. Examinationen består av flera delmoment där studenterna har möjlighet att själv välja nivå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursansvariga