lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Signalbehandling - teori och tillämpningar

Signalbehandling - teori och tillämpningar, 6 hp, BMEF25

Grundkurs i signalbehandling, obligatorisk för Pi2.

Kursen ger grundläggande kunskaper i digital signalbehandling och kunskaper om signalers frekvensegenskaper och frekvensinnehåll. Kursen behandlar tidsdiskreta signaler och system. Hjälpmedel som beskrivs är Fouriertransform, Diskret Fourier Transform (DFT) och Z-transform. Begrepp som frekvens- och systemfunktion introduceras samt olika typer av enkla filter. Digital signalbehandling av analoga signaler via A/D- och D/A-omvandling presenteras samt några olika strukturer för implementering av digitala filter. En rad tillämpningar, som t.ex. behandling av signaler från hjärtat och hjärnan (EKG och EEG), talsignaler och bilder tas upp på laborationerna. Här studeras också enkla filter och samband mellan amplitud- och fasfunktion och poler och nollställen. Matlab används som beräkningsverktyg i laborationerna.

Kursbok: Proakis, J G and Manolakis, D G: Digital Signal Processing. Principles, Algorithms and Applications, 4:e upplagan

Kursplan

Page Manager:

COURSE RESPONSIBLE