lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Sensorteknik

2020

Hej och välkommen till Sensorteknik!

Kursen inleds med introduktionsföreläsning och projektindelning tisdagen den 1 september kl. 13.15 i E:1406.

Material och övrig information kommer att finnas på Canvas.

 

 

 

Page Manager: Christian Antfolk

Kursansvariga