lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Projekt i Klinnovation

 

Projekt i Klinnovation

 

Detta är en kurs som motsvarar kandidatarbete för BME-programmet. Syftet är att applicera vad som hittills lärts ut i programmet på en problemställning inom det medicintekniska området med betoning på innovation i kliniken.

Kursen/projektet är upplagd så att man i november påbörjar processen att bestämma sitt projekt. Kursledningen har en samling projektidéer man kan välja från, men man kan även söka projekt på egen hand. Kraven är dock att de skall utgå från en frågeställning på sjukhuset - de flesta BME-studenter kommer inte att som yrkesverksamma jobba direkt i sjukhusmiljö, och detta är ett sätt att lära känna sjukvårdens behov.

Efter jul startar terminen med en kortare föreläsningsserie och det egentliga projektarbetet tar sin början. Beroende på tillgång på utrymmen och projektets karaktär kan arbetet ske i sjukhusets lokaler, eller på LTH. Handledning sker från LTH, medan det finns en medicinsk "vägledare" på sjukhuset som har kommit med själva projektidén och agerar som bollplank vad som skall uppnås.

Kursen avslutas även med en tävling i Klinnovation där det bästa projektet utses. Utmärkelsen som bästa klinnovationsarbete innebär att studenterna vinner 10 000 kronor från LU Innovation. Pengarna kan användas för fortsatt arbete inom projektet.

Detaljerad information om kursen finner du i menyn till vänster.

Kursledning:

Tomas Jansson och Josefin Starkhammar

Vinnare av Klinnovation 2019

Årets vinnare i Klinnovation 2019 blev Linnéa Wenäll och Malin Hjärtström för deras arbete "Utvärdering av GlycoCheck som verktyg inom preeklampsivård"!

Preklampsi, eller havandeskapsförgiftning, är en allvarlig komplikation vid graviditet där både den blivande modern och det ofödda barnet drabbas. Det är en av de vanligaste sjukdoms- och dödsorsakerna hos gravida och foster med ca 5000 drabbade varje år i Sverige. Tidig indentifikation av havandeskapsförgiftning är viktig. Malin och Linnéa testade och utvärderade i sitt projekt en ny utrustning som kan användas för snabbare diagnos och övervakning av sjukdomstillståndet. Då ingen annan behandling än förlossning finns för sjukdomen är det viktigt att tidpunkten för förlossningen avvägs noga. Malin och Linnéas arbetes resultat visar på en stor potential i den nya mätmetoden men belyste också det faktum att mätningens handgripliga genomförande har stor påverkan på resultatet och påvisade därmed också behovet av en ställning för montage av mätapparaturen relativt patienten. 

Förutom Malin och Linnéa examinerades ytterligare 17 utmärkta kandidatarbeten utförda av 30 fantastiska studenter. Nu vill vi från kursledningen tacka hela årsgången 2019 för deras arbete med klinnovation och önska dem ett stort lycka till i fortsättningen!

 

Vinnare av Klinnovation 2018

Den siste maj korades årets vinnare i ”LU innovations pris i Klinnovation”! Priset gick till Madeleine Arkenius och Andreas Bengtsson som utvecklat en träningsmodell för venpunktion. Venpunktion för att sätta perifer venkateter eller att ta blodprov är idag den mest genomförda proceduren inom sjukvården. Om venpunktion misslyckas innebär det att patienten drabbas av onödigt lidande genom upprepade stick, viktig behandling försvåras och att testresultat försenas. Dagens träningsmodeller är antingen dyra, eller simulerar inte i tillräcklig grad verkliga svårigheter, som till exempel hårda och rullande kärl.  Madeleine och Andreas, som handleddes av Sandra Sjöstrand på Institutionen på Biomedicinsk teknik, utvecklade en modell i ett återvinningsbart material som kallas Styren-Etylen-Butylen-Styren (SEBS). Modellen kan återanvändas i princip ett oändligt antal gånger då stickytan/”låtsashuden” kan värmas upp och på så sätt ”läkas”. Träningsmodellen har tre kärlmodeller som simulerar verkliga fall och stickytan kan göras genomskinlig för visuell feedback vid enklare träning eller ges hudfärg för att öka svårighetsgraden.  Idégivare och klinisk vägledare är Margareta Troeng som arbetar som sjuksköterska på Hematologen på SUS i Lund.    - Det fiffiga är att man kan träna på olika svåra patientsituationer genom att kombinera flera olika variabler i modellen. Och så är den ju billig, både i tillverkning och användning! säger Margareta.  

Förutom Madeleine och Andreas så presenterade och examinerades 33 studenter och alla visade upp enastående vetenskapliga projekt, presentationer och opponeringar.  Juryn som fick den mycket svåra uppgiften att bestämma vilka som vann priset 2018 bestod av Thomas Rundqvist, affärsutvecklare på LU Innovation, samt Hanna Isaksson och Tomas Jansson, kursansvariga.

Vinnare av Klinnovation 2017

Den 1 juni utseddes årets vinnare i Klinnovation, och det blev Anna Wikström och Emma Andersson med projektet Kamerahållare för bildåtergivning av kirurgens synfält. Anna och Emma har arbetat under handledning av Charlotta Johnsson på Reglerteknik och Kiet Tran på Barnhjärtkirurgen på Lunds Univeristet.  ”- Syftet med vårar kandidatarbete har varit att ta fram en kamerahållare som ska användas för att återge kirurgers synfält under pågående operation. Det har varit väldigt roligt att arbeta nära kliniken och få en god inblick i hur teknik kan nyttjas för att förbättra kirurgiska resultat. I framtiden hoppas vi att alla kirurgiska specialiteter kommer att använda bildlig dokumentation av operationer för att förbättra operationstekniker och därmed kirurgiska resultat.” säger Anna och Emma.  Utmärkelsen som bästa klinnovationsarbete 2017 ger dem 10 000 kronor från LU Innovation. Pengarna kan användas för fortsatt arbete inom projektet.

Förutom Anna och Emma så examinerades 28 andra BME-studenter och alla visade upp enastående vetenskapliga och innovativa projekt, presentationer och opponeringar.  Juryn som fick den mycket svåra uppgiften att bestämma vilka som vann priset 2017 bestod av Thomas Rundgren, Sven Olsson och Alexander Jörnell från LU Innovation, samt Hanna Isaksson, kursansvarig.

 

 

Vinnare av klinnovation 2016

Den 2 juni utseddes årets vinnare i Klinnovation, och det blev Matilda Svensson och Frida Bengtsson med projektet ” Retinala nanotrådsimplantat för degenerativa ögonsjukdomar”. Matilda och Frida har arbetat under handledning av Maria-Thereza Perez vid avdelningen för oftamologi, Lunds Universitet.  ”- Syftet med vårat kandidatarbete har varit att testa olika material som skulle kunna användas till ett ögonimplantat med nanotrådar. Det har varit väldigt intressant att arbeta inom ett, för oss, nytt område och vi hoppas verkligen att nanotrådsimplantat kommer kunna hjälpa synskadade i framtiden.” säger Matilda och Frida.  Utmärkelsen som bästa klinnovationsarbete 2016 ger dem 10 000 kronor från Lund University Innovation Systems. Pengarna kan användas för fortsatt arbete inom projektet.

 

Förutom Matilda och Frida så presenterade och examinerades 28 BME-studenter och alla visade upp enastående vetenskapliga projekt, presentationer och opponeringar.  Juryn som fick den mycket svåra uppgiften att bestämma vilka som vann priset 2016 bestod av Linus Wiebe, Innovationsdirektör och VD på LU Innovation systems (LUIS), samt Tomas Jansson, kursansvarig.

Vinnare av klinnovation 2015

Den 4 juni utseddas årets vinnare i Klinnovation, och det blev John Heerford Sjökvist och Mattias Albinsson med projektet  ”Compartment Model Based Estimation of Myocardial Blood Flow using Dynamic N-13 Ammonia PET”. John och Mattias har arbetat under handledning av Einar Heiberg på Hjärt MR-guppen på Avdelningen för klinisk fysiologi, Lunds Universitet, med att bestämma blodflödet i hjärtmuskulaturen. Det är intressant då bestämning av det absoluta blodflödet genom olika delar av muskulaturen underlättar diagnostik för en rad sjukdomar.  För att bestämma flödet användes bilder från Positions Emissions Tomografi (PET) där radiofarmakas fördelning mellan blod och muskulatur modellerades med linjära differentialekvationer. Resultatet blev en plugin till den medicinska bildanalysmjukvaran Segment. ”- Vi tyckte att det var väldigt roligt att arbete med något knutet till kliniken som faktiskt kan hjälpa personer med hjärtsjukdom” säger John och Mattias. Utmärkelsen som bästa klinnovationsarbete 2015 ger dem 10 000 kronor från Lund University Innovation Systems. Pengarna kan användas för fortsatt arbete inom projektet.

Förutom John och Mattias så presenterade och examinerades 25 BME-studenter och alla visade upp enastående vetenskapliga projekt, presentationer och opponeringar.  Juryn som fick den mycket svåra uppgiften att bestämma vilka som vann priset 2015 bestod av Linus Wiebe, Innovationsdirektör och VD på LU Innovation systems (LUIS), samt Hanna Isaksson, kursansvarig. Med på bilden är även Sven Olsson från LUIS.

Rapporter från tidigare Klinnovationsprojekt

 • 2014 års rapporter finns att beskåda här
 • 2015 års rapporter finns att beskåda här
 • 2016 års rapporter finns att beskåda här
 • 2017 års rapporter finns att beskåda här
 • 2018 års rapporter finns att beskåda här

 

Kursansvariga

 

Rapporter från tidigare Klinnovationsprojekt

 • 2014 års rapporter hittar du här
 • 2015 års rapporter hittar du här
 • 2016 års rapporter hittar du här
 • 2017 års rapporter hittar du här
 • 2018 års rapporter hittar du här 
 • 2019 års rapporter hittar du här  
 • 2020 års rapporter hittar du här  
 • 2021 års rapporter hittar du här