lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Praktiskt prov

Instruktioner

Syftet med det praktiska provet är huvudsakligen att uppmuntra alla teknologer att lära sig handha ett digitalt oscilloskop. Det rekommenderas starkt att ni övar på mätuppgifterna innan examinationen eftersom de skiljer sig något från de uppgifter ni haft på laborationen. Till ert förfogande finns tre uppställningar i lablokal E:1309A. Lokalen öppnas med era ID-kort. Hit kan ni komma för att träna på de 5 mätuppgifter (se nedan) som ingår i provet.Det finns ingen labhandledare tillgänglig utan meningen är att ni skall lösa uppgifterna med hjälp av manualerna. Naturligtvis är det tillåtet att samarbeta men tänk på att ni ska göra provet på egen hand. Stöter ni på problem med utrustningen så kontakta kursansvarig. För att bli godkänd skall ni kunna utföra uppgifterna utan handledning (och utan autoset-knappen) samt kunna föra en diskussion om mätuppgiften och om hur ni löser den.

Examination

Institutionens lärare och doktorander kommer att ansvara för examinationen. Anmälningslistor med tider kommer att finnas på anslagstavlan.

Plats

Rum E:1308, bredvid lab-lokalerna.

Utrustning

 • Digitalt oscilloskop+manual
 • Probe
 • Funktionsgenerator+manual
 • Spänningsaggregat
 • Multivibrator
 • Skruvmejsel
 • BNC-kabel

Mätuppgifter

 1. Se till att du förstått probens funktion(er) och kan trimma den med oscilloskopets testpunkt.
 2. Träna på att ställa in signaler med olika kurvform, amplitud, frekvensinnehåll (FFT) och offsetspänning. På praktiska provet kommer du att få mäta och definiera en okänd signal.
 3. Träna på att mäta frekvensinnehåll med FFT. T.ex. Vad påverkar maximala frekvensen som kan mätas? Frekvensupplösningen? Fönsterfunktioner? Vikning? Pröva att göra en noggrannare mätning med hjälp av zoomfunktionen.
 4. Studera en lågfrekvent signal (1-5Hz) och jämför AC- respektive DC-koppling av oscilloskopet.
 5. Mät frekvens, amplitud, offsetspänning, stig- och falltid för signalen från multivibratorn.
Page Manager: