lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Instruktioner - Labsammanfattning

Instruktioner - Labsammanfattning

Efter en av laborationerna ska ni skriva en labsammanfattning. Denna ska till skillnad från rapporten endast behandla slutsatserna från laborationen. Sammanfattningen skrivs individuellt. Det är naturligtvis tillåtet att rådfråga andra, men var och en ska själv formulera sina slutsatser. Se under avsnittet Kursinformation vilken laboration det gäller.

Alla frågor i laborationen ska besvaras. Du får dock använda ditt eget omdöme för hur du gör det!

Skriv en A4-sida (inte en halv sida, inte två sidor) med slutsatser. Du behöver inte beskriva hur laborationen utfördes eller vilken materiel som användes, det anses vara känt. Skriv som löpande text som förklarar större avsnitt av laborationen, inte i punktform med svar på varje deluppgift.

Diskutera mätvärdena och om resultatet blev det förväntade och varför du förväntade dig det resultatet. Om mätvärdena inte blev som förväntade så förklara varför. Det ska framgå tydligt att du har förstått laborationen och har reflekterat över dina mätningar.

Glöm inte att skriva både ditt eget namn och handledarens namn på rapporten.

Sammanfattningen lämnas in i brevlådan utanför kurssekreterarens rum senast en vecka efter laborationstillfället och granskas därefter på en vecka. Den granskade rapporten läggs i fack ovanför brevlådan.

Page Manager: