lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Instruktioner - Granskning

Som en del av den "kontinuerliga examinationen" skall ni också granska en annan labgrupps rapport. Rapporten får ni direkt från rapportförfattarna (se anvisningar till rapport).
Rapporten skall läsas med kritiska ögon, och kritiken skall vara både positiv och negativ. Försök avgöra hur väl de lyckats följa instruktionerna.

  • Läsbarhet? (språk, stil, disposition, layout)
  • Går det att läsa rapporten utan att ha läst kursen och labhandledningen?
  • Är texten logiskt uppbyggd?
  • Stämmer resultaten och är diskussionen kring dessa relevanta?
  • Finns hänvisningar till figurer och referenser?
  • Hittar ni några stav- och/eller grammatikfel?

Opponeringsrapporten (ca en A4) lämnas till rapportförfattarna. Vilka i sin tur ändrar i sin rapport och bifogar opponeringen i rapporten. Opponeringen får ta ungefär 3-4 dagar.

För att bli godkänd på detta moment skall det märkas på era kommentarer att ni verkligen har läst rapporten med omsorg. Lycka till!

Page Manager: