lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

EMC, Störningar och Störningsbegränsning

Välkomna till EMC-kursen 2022!

Kursen börjar med en Introduktion måndagen den 31 oktober kl 13.15 i sal E:1144.

Under denna kurs kommer vi att använda Canvas för att löpande lägga ut material till kursen.

 

 

 

 

Page Manager: Johan Nilsson

Kursansvariga