lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Hanna Isaksson ny ledamot i Sveriges unga akademi

2018-06-05

Hanna Isaksson.

Hanna Isaksson.

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige. Vid möte den 26 maj 2018 valdes Lundaforskarna Pontus Nordenfelt och Hanna Isaksson in i akademin tillsammans med ytterligare sex unga framstående forskare vid andra lärosäten. Under de kommande fem åren ska de under akademins hatt verka för att forma framtidens Sverige genom att initiera gränsöverskridande, idéskapande möten för att inspirera, stärka och sprida kunskap om forskning och vetenskap.

Kriterierna för att bli invald är stor vetenskaplig skicklighet samt intresse och förutsättningar att framgångsrikt verka inom akademin. Den unga akademin verkar genom att inspirera och sprida kunskap om forskning till allmänhet och beslutsfattare. I helgen valdes åtta nya unga ledamöter in, varav två Lundaforskare.

Hanna Isaksson, docent i biomedicinsk teknik vid LTH

Ledamotsperiod 2018–2023

"Jag forskar inom biomekanik och mekanisk biologi, ämnen som ligger i gränslandet mellan teknik och medicin, mer specifikt mellan mekanik och ortopedi. Vi arbetar med olika frågeställningar kring rörelseapparatens vävnader (ben, brosk, ligament och senor). Vi utvecklar bättre diagnostik metoder för olika sjukdomar, till exempel benskörhet, genom att kombinera kunskap från kliniska bilder med statistisk och mekanisk modellering. Dessutom, använder vi grundläggande materialvetenskap för att förstå hur vävnaderna är uppbyggda. Genom experiment på synkrotron- och neutronanläggningar, som MAX IV och kommande ESS i Lund, försöker vi kartlägga hur vävnaders sammansättning och struktur på olika längdskalor ger dem dess unika mekaniska egenskaper i kroppen. Genom att studera frisk och sjuk vävnad, eller vävnad som utsatts för olika grad av belastning, så ökar vi kunskapen om hur vävnder påverkas av olika sjukdomsstillstånd, samt hur belastning kan användas för att påverka vävnaderna."

Läs mer om Hann Isaksson forskning

Artikeln ursprungligen publicerad på lu.se


Page Manager: