lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Ongoing thesis projects

The influence of channel kinetics on the firing properties of fas-spiking interneurons: a computional study
Författare: Alexander Cahlin (Teknisk nanovetenskap)
Handledare: Ulrike Richter
Bitr. handledare: Frida Sandberg

Digital bild- och videoanalys som stöd för strokebedömning inom ambulanssjukvården: En studie om kvantifiering av utvärderingsmetoderna
Författare: Emma Anzén (Medicin och teknik)
Handledare: Martin Stridh

Prediktering av frakturpropagering i femur genom en finita-element-analys
Författare: Frida Bengtsson (Medicin och teknik)
Handledare: Lorenzo Grassi
Bitr. handledare: Hanna Isaksson, Anna Gustafsson

Utveckling av statistiska modeller för pelvis
Författare: Therese Johansson (Medicin och teknik) & Jenny Tiliander (Medicin och teknik)
Handledare: Lorenzo Grassi
Bitr. handledare: Hanna Isaksson

Design aspects of acoustophoresis microchannel: filtering of resonances using air pockets
Författare: Giulia Core (Medicin och teknik) & Valentina Vitali (Medicin och teknik)
Handledare: Andreas Lenshof
Bitr. handledare: Fabio Garofalo och Thomas Laurell

Fabrication and Characterization of a Microfluidic Surface Acoustic Wave Device
Författare: Timur Yamilov (Teknisk nanovetenskap)
Handledare: Andreas Lenshof
Bitr. handledare: Martin Bengtsson

Utveckling av mätteknik för mätning av rörligheten i knä- eller fotled hos barn med cerebral pares
Författare: Louise Wrange (Medicin och teknik) & Nadia Wåhlin (Medicin och teknik)
Handledare: Ingrid Svensson
Bitr. handledare: Nebojsa Malesevic

Ny metod för diagnos och rehabilitering av patienter med skadad hjärnbark
Författare: Jessica Ericsson (Medicin och teknik) & Alexander Warsi (Medicin och teknik)
Handledare: Martin Stridh

Klassifiering av EMG med neurala nätverk
Författare: Alexander Olsson (Teknisk fysik)
Handledare: Nebojsa Malesevic

Kvantitativ analys av höftens anatomi hos barn med statistiska formmodeller
Författare: Hannicka Sahlstedt (Teknisk fysik)
Handledare: Hanna Isaksson
Bitr. handledare: Lorenzo Grassi

Akustisk infångning av droppar
Författare: Axel Happstadius (Medicin och teknik)
Handledare: Anna Fornell
Bitr. handledare: Carl Johannesson & Maria Tenje

Undersökning av Multilabeling klassificering av EMG-signaler
Författare: Petter Björklund (Elektroteknik)
Handledare: Christian Antfolk
Bitr. handledare: Nebojsa Malesevic

Design and Fabrication of Ultrasound Phantoms To study the influence of the longitudinal movement of the arterial wall on the vasa vasorum circulation
Författare: Benjamin Meirza (Teknisk nanovetenskap)
Handledare: Magnus Cinthio
Bitr. handledare: Maria Evertsson, Sandra Sjöstrand