lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Ongoing thesis projects

Cardiovasular effects of exposure to biodiesel exhaust
Huvudhandledare: Frida Sandberg

3D printing of multiple cell types into structures resembling human airways
Huvudhandledare:Darcy Wagner
Bitr. handledare: Martina de Santis, Hani Alsafadi

Microcontroller based pattern recognition control of prostethic hands
Huvudhandledare: Christian Antfolk
Bitr. handledare: Alexander Olsson

Light-rail camera
Handledare: Johan Nilsson

Image analysis of cirulating tumor cell clusters from imaging flow cytometry data
Handledare: Per Augustsson
Bitr. handledare: Cecilia Magnusson, Pontus Nordenfelt

Framgångsfaktorer för införandet av ett digitalt hjälpmedel i primärvården
Handledare: Martin Stridh

Experimentell elektrisk stimulering för användning efter nervskada
Handledare: Nebojsa Malesevic

Elektrofysiologiska mätningar av näthinnor på fotovoltaiska nanotrådar
Handledare: Maria Thereza Perez

Thermal Acoustic Convertive Flow Inside Microfluidic Ultrasound Resonants
Handledare: Per Augustsson
Bitr. handledare: Wei Qui

Generalized automatic classification of cancercell migratory patterns
Handledare: Christian Antfolk

Maskininlärning på proteomikdata från sepsispatienter
Handledare: Christian Antfolk
Bitr. handledare: Johan Malmström

Adaptiv innehållsbaserad ljudkompression
Handledare: Martin Stridh

Articifiella neuronnätverk för high throughput akustofores
Handledare: Per Augustsson

Chip-design för akustisk hematokritmätning
Handledare: Andreas Lenshof
Bitr. handledare: Thomas Laurell

 

 

 


 

 

Page Manager: