lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Ongoing thesis projects

Extracting key information from patient records using Natural language processing
Handledare: Pierre Nugues

Dynamic Finite Element Modelling of a Fall on the Hip
Handledare: Lorenzo Grassi
Bitr handledare: Hanna Isaksson, Joeri Kok

Evaluation of deep learning to classify patient status from tumor images
Handledare: Melinda Rezeli
Bitr handledare: Jonatan Eriksson, Ida Arvidsson

Analysis of bone-implant integration using digital volume correlation on micro-CT images
Handledare: Hanna Isaksson
Bitr handledare: Elin Törnquist, Joeri Kok

Audio detection for preparation of video Rate-Controller
Handledare: Martin Stridh

Anpassning av FFF/FDM 3D-printing för tillverkning av mikrofluidiska chip
Handledare: Per Augustsson

Proteomic and biomechanical properties of human menisci related to osteoarthritis
Handledare: Neserin Ali
Bitr. handledare: Hanna Isaksson, Martin Englund

Analysis of Drosophila response to humidity and temperature variations
Handledare: Anders Enjin
Bitr. handledare: Ola Jakobsson

Kartläggning av förhållandet mellan integrinaktivering, organisering och riktad cellulär respons
Handledare: Per Augustsson
Bitr. handledare: Vinay Swaminathan

Automation and Optimisation of Trapping, Staining and Transfection Using a Multinodal Acoustic Trapping Device
Handledare: Andreas Lenshof

Distansmonitorering av hjärtsviktspatienter, med fokus på reglering av vätskedrivande läkemedel
Handledare: Martin Stridh

Cardiovasular effects of exposure to biodiesel exhaust
Handledare: Frida Sandberg

3D printing of multiple cell types into structures resembling human airways
Handledare:Darcy Wagner
Bitr. handledare: Martina de Santis, Hani Alsafadi

Microcontroller based pattern recognition control of prostethic hands
Handledare: Christian Antfolk
Bitr. handledare: Alexander Olsson

Light-rail camera
Handledare: Johan Nilsson

Framgångsfaktorer för införandet av ett digitalt hjälpmedel i primärvården
Handledare: Martin Stridh

Generalized automatic classification of cancercell migratory patterns
Handledare: Christian Antfolk

Maskininlärning på proteomikdata från sepsispatienter
Handledare: Christian Antfolk
Bitr. handledare: Johan Malmström

Adaptiv innehållsbaserad ljudkompression
Handledare: Martin Stridh

Articifiella neuronnätverk för high throughput akustofores
Handledare: Per Augustsson

Chip-design för akustisk hematokritmätning
Handledare: Andreas Lenshof
Bitr. handledare: Thomas Laurell

 

 

 


 

 

Page Manager: