lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Ongoing thesis projects

Laserspektrosofi för diagnostik av mänskliga bihålor
Handledare: Tomas Jansson

Utveckling av EMG-mätning för muskelaktivitet hos barn med CP
Handledare: Nebojsa Malesevic
Bitr. handledare: Christian Antfolk

Thermal Acoustic Convertive Flow Inside Microfluidic Ultrasound Resonants
Handledare: Per Augustsson
Bitr. handledare: Wei Qui

Automatisk 3D-rekonstruktion av karotisblodkärl från ultraljudsbilder
Handledare: Tobias Erlöv
Bitr. handledare: Magnus Cinthio

Generalized automatic classification of cancercell migratory patterns
Handledare: Christian Antfolk

Maskininlärning på proteomikdata från sepsispatienter
Handledare: Christian Antfolk
Bitr. handledare: Johan Malmström

Source localization of muscle activation using high-density EMG
Handledare: Nebojsa Malesevic

Adaptiv innehållsbaserad ljudkompression
Handledare: Martin Stridh

Articifiella neuronnätverk för high throughput akustofores
Handledare: Per Augustsson

En kvantitativ jämförelse av syntetiska mammografibilder jämfört med bilder från vanlig mammografi
Handledare: Magnus Dustler

Chip-design för akustisk hematokritmätning
Handledare: Andreas Lenshof
Bitr. handledare: Thomas Laurell

Känselåterkopplingsenhet baserat på modifierade servomotorer
Handledare: Nebojsa Malesevic
Bitr. handledare: Pamela Svensson

Trådlöst dödmansgrepp
Handledare: Johan Nilsson

Ultraljudsmätningar av kärlrörelser i 3D
Handledare: Tobias Erlöv
Bitr. handledare: Magnus Cinthio

Design och 3D-printing av kroppsstyrd handprote
Handledare: Christian Antfolk
Bitr. handledare: Christian Veraeus

Identifiering av vårdplaner för flexibla beslut i ett stödjande AI-system för patienter med njursvikt
Handledare: Martin Stridh

Fabrication and Characterization of a Microfluidic Surface Acoustic Wave Device
Handledare: Andreas Lenshof
Bitr. handledare: Martin Bengtsson

Design and Fabrication of Ultrasound Phantoms To study the influence of the longitudinal movement of the arterial wall on the vasa vasorum circulation
Handledare: Magnus Cinthio
Bitr. handledare: Maria Evertsson, Sandra Sjöstrand

 

 

Page Manager: