lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Ongoing thesis projects

24 timmars mätning av knäledens rörlighet och muskelaktiviteter hos barn med Cp
Handledare: Nebojsa Malesevic
Bitr. handledare: Ingrid Svensson

Generalized automatic classification of cancercell migratory patterns
Handledare: Christian Antfolk

Localized topology-encoding graphs for discriminative characterization of brain cortical morphology
Handledare: Hamid Behjat

Maskininlärning på proteomikdata från sepsispatienter
Handledare: Christian Antfolk
Bitr. handledare: Johan Malmström

Jämförelse av metoder för mätning av HbA1c och utredning av potentiella förbättringar för HemoCue® HbA1c 501
Handledare: Andreas Lenshof

Source localization of muscle activation using high-density EMG
Handledare: Nebojsa Malesevic

Adaptiv innehållsbaserad ljudkompression
Handledare: Martin Stridh

E-hälsa som stöd till first responders i glesbygd och på utsatta platser

Handledare: Martin Stridh

Articifiella neuronnätverk för high throughput akustofores
Handledare: Per Augustsson

The Fuel motor of the future
Handledare: Christian Antfolk

Competitive intelligence i immuno-onkologi
Handledare: Thomas Laurell

Drinking experience during consumption
Handledare: Hanna Isaksson

B1-mapping och sekvensoptimering på 8-kanals RF-transmitsystem (7T MR)
Handledare: Karin Markenroth Bloch

Vibration- och ljudbaserad fjärrövervakning av mekaniska råttfällor
Handledare: Frida Sandberg

En kvantitativ jämförelse av syntetiska mammografibilder jämfört med bilder från vanlig mammografi
Handledare: Magnus Dustler

Chip-design för akustisk hematokritmätning
Handledare: Andreas Lenshof
Bitr. handledare: Thomas Laurell

Akustisk infångning med hög kapacitet
Handledare: Andreas Lenshof
Bitr. handledare: Mikael Evander

Mortalitetsprediktion genom tid-frekvensanalys utav hjärtfrekvensvariabilitet
Handledare: Martin Stridh

Känselåterkopplingsenhet baserat på modifierade servomotorer
Handledare: Nebojsa Malesevic
Bitr. handledare: Pamela Svensson

Trådlöst dödmansgrepp
Handledare: Johan Nilsson

Ultraljudsmätningar av kärlrörelser i 3D
Handledare: Tobias Erlöv
Bitr. handledare: Magnus Cinthio

Design och 3D-printing av kroppsstyrd handprote
Handledare: Christian Antfolk
Bitr. handledare: Christian Veraeus

Identifiering av vårdplaner för flexibla beslut i ett stödjande AI-system för patienter med njursvikt
Handledare: Martin Stridh

Fabrication and Characterization of a Microfluidic Surface Acoustic Wave Device
Handledare: Andreas Lenshof
Bitr. handledare: Martin Bengtsson

Design and Fabrication of Ultrasound Phantoms To study the influence of the longitudinal movement of the arterial wall on the vasa vasorum circulation
Handledare: Magnus Cinthio
Bitr. handledare: Maria Evertsson, Sandra Sjöstrand

 

 

Page Manager: Tord Hjalt