lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Ongoing thesis projects

En kamera med en näsa
Handledare: Johan Nilsson

Design och 3D-printing av kroppsstyrd handprotes
Författare: Malin Klerstad (Medicin och teknik) & Matilda Svensson (Medicin och teknik)
Handledare: Christian Antfolk
Bitr. handledare: Christian Veraeus

Optimering av infärgning av mikroresiklar i ett akustiskt trapping-system
Författare: Jessica Congiu (Teknisk nanovetenskap)
Handledare: Mikael Evander

Examination of function of retinal cells grown on vertical InP photovoltaic nanowires
Författare: Therese Olsson (Teknisk nanovetenskap)
Handledare: Maria-Thereza Perez

Utvärdering av automatisk celltvätt mot centrifugering
Författare: Oskar Linander (Teknisk nanovetenskap)
Handledare: Andreas Lenshof

Identifiering av vårdplaner för flexibla beslut i ett stödjande AI-system för patienter med njursvikt
Författare: Anna Goos (Medicin och teknik) & Elin Edvinsson (Medicin och teknik)
Handledare: Martin Stridh

Ultraljudsmätning av vaskulär effekt
Författare: Roger Larsson (Elektroteknik)
Handledare: Magnus Cinthio
Bitr. handledare: Tobias Erlöv

The influence of channel kinetics on the firing properties of fas-spiking interneurons: a computional study
Författare: Alexander Cahlin (Teknisk nanovetenskap)
Handledare: Ulrike Richter
Bitr. handledare: Frida Sandberg

Digital bild- och videoanalys som stöd för strokebedömning inom ambulanssjukvården: En studie om kvantifiering av utvärderingsmetoderna
Författare: Emma Anzén (Medicin och teknik)
Handledare: Martin Stridh

Prediktering av frakturpropagering i femur genom en finita-element-analys
Författare: Frida Bengtsson (Medicin och teknik)
Handledare: Lorenzo Grassi
Bitr. handledare: Hanna Isaksson, Anna Gustafsson

Design aspects of acoustophoresis microchannel: filtering of resonances using air pockets
Författare: Giulia Core (Medicin och teknik) & Valentina Vitali (Medicin och teknik)
Handledare: Andreas Lenshof
Bitr. handledare: Fabio Garofalo och Thomas Laurell

Fabrication and Characterization of a Microfluidic Surface Acoustic Wave Device
Författare: Timur Yamilov (Teknisk nanovetenskap)
Handledare: Andreas Lenshof
Bitr. handledare: Martin Bengtsson

Akustisk infångning av droppar
Författare: Axel Happstadius (Medicin och teknik)
Handledare: Anna Fornell
Bitr. handledare: Carl Johannesson & Maria Tenje

Design and Fabrication of Ultrasound Phantoms To study the influence of the longitudinal movement of the arterial wall on the vasa vasorum circulation
Författare: Benjamin Meirza (Teknisk nanovetenskap)
Handledare: Magnus Cinthio
Bitr. handledare: Maria Evertsson, Sandra Sjöstrand