lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Ongoing thesis projects

Drinking experience during consumption
Handledare: Hanna Isaksson

B1-mapping och sekvensoptimering på 8-kanals RF-transmitsystem (7T MR)
Handledare: Karin Markenroth Bloch

Vibration- och ljudbaserad fjärrövervakning av mekaniska råttfällor
Handledare: Frida Sandberg

En kvantitativ jämförelse av syntetiska mammografibilder jämfört med bilder från vanlig mammografi
Handledare: Magnus Dustler

Chip-design för akustisk hematokritmätning
Handledare: Andreas Lenshof
Bitr. handledare: Thomas Laurell

Akustisk infångning med hög kapacitet
Handledare: Andreas Lenshof
Bitr. handledare: Mikael Evander

Mortalitetsprediktion genom tid-frekvensanalys utav hjärtfrekvensvariabilitet
Handledare: Martin Stridh

Separation av blodplasma från blod med hjälp av AcouWash
Handledare: Anke Urbansky

Känselåterkopplingsenhet baserat på modifierade servomotorer
Handledare: Nebojsa Malesevic
Bitr. handledare: Pamela Svensson

Kontaktlös mätning av puls med hjälp av kamera
Handledare: Frida Sandberg

Trådlöst dödmansgrepp
Handledare: Johan Nilsson

Ultraljudsmätningar av kärlrörelser i 3D
Handledare: Tobias Erlöv
Bitr. handledare: Magnus Cinthio

Studera risk för benbrott med maskininlärning
Handledare: Hanna Isaksson
Bitr. handledare: Lorenzo Grassi

Design och 3D-printing av kroppsstyrd handprote
Handledare: Christian Antfolk
Bitr. handledare: Christian Veraeus

Utvärdering av automatisk celltvätt mot centrifugering
Handledare: Andreas Lenshof

Identifiering av vårdplaner för flexibla beslut i ett stödjande AI-system för patienter med njursvikt
Handledare: Martin Stridh

Ultraljudsmätning av vaskulär effekt
Handledare: Magnus Cinthio
Bitr. handledare: Tobias Erlöv

Fabrication and Characterization of a Microfluidic Surface Acoustic Wave Device
Handledare: Andreas Lenshof
Bitr. handledare: Martin Bengtsson

Akustisk infångning av droppar
Handledare: Anna Fornell
Bitr. handledare: Carl Johannesson & Maria Tenje

Design and Fabrication of Ultrasound Phantoms To study the influence of the longitudinal movement of the arterial wall on the vasa vasorum circulation
Handledare: Magnus Cinthio
Bitr. handledare: Maria Evertsson, Sandra Sjöstrand

 

 

Page Manager: Tord Hjalt