lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Sensorteknik

2019

Hej och välkommen till Sensorteknik!

Kursen inleds med introduktionsföreläsning och projektindelning tisdagen den 3 september kl.15.15 i E:1328.

Material och övrig information kommer att finnas på live@lund.

För mobilanvändare:

Kursplan

Kursinformation

Projektgrupper och schema

Kurslitteratur

Föreläsningar

Föreläsningsschema

Laborationer

Page Manager: Christian Antfolk

Kursansvariga