lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Sensorer

Välkomna till Sensorer-kursen som börjar måndagen den 20/1 kl 10.15 i E:1328 med introduktionsföreläsning.

Alla kursdokument och informationer finns på kursens sida på Canvas.

Kursansvariga

Lars Wallman