lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Sensorer och mätteknik

Varmt välkomna till kursen Sensorer och Mätteknik HT-19

Vi inleder kursen måndagen den 2/9 kl 13 i E:1328

Allt material och kursinformation kommer att finnas på kursens sida på Live@Lund

Kursansvarig