lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Medicin för tekniker

Inställd vårterminen 2018

 

Medicin för tekniker är en kurs som inte gör dig till läkare, men väl ger en överblick över många av de discipliner man kan stöta på på ett sjukhus. Kursen ges i form av föreläsningar med inbjudna föreläsare: erfarna läkare och forskare ger sin bild av sina ämnen och en överblick över var forskningsfronten finns idag.

Kursansvariga