lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Mätteknik för E & D

Hej och välkomna till Mätteknik-kursen som börjar tisdagen den 21/1 kl 13.15 i E:B.

Tisdagsföreläsningen är en introduktion till kursen och föreläsningarna på onsdagen den 22/1 och tisdagen den 28/1 kl 10.15 i E:B tar upp det digitala oscilloskopet som ni sedan kommer att labba på i andra läsveckan med start på onsdagen. Vår kursadministratör Désirée kommer att kontakta er om anmälan till laborationerna.

Kursinformation och kursmaterial läggs löpande upp på Canvas.

Kursansvariga