lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Företagande och Entreprenörskap

Välkommen till starten av Företagande och entreprenörskap 20/1 kl. 15.00 i E:B

Vi börjar den 20/1 kl. 15.00 i sal E:B i E/D-huset med genomgång av kursupplägg, introduktion till entreprenörskap, gruppindelning samt utdelning av den första inlämningsuppgiften. Som tidigare nämnts kommer ni att jobba i 5-mannagrupper i ert projektarbete. Det är bra om ni redan innan har formerat era grupper. Likaså är det bra om ni har hunnit fundera kring en affärside som ni skulle vilja utveckla i ert projektarbete.

Som inspiration till kursen kommer Petter Lindholm (F-05) att berätta om starten av ölbryggeriet Brygghuset Finn och resan från en studentikos affärsidé i kursen Företagande och Entreprenörskap till ett tillverkande företag med produkter på marknaden.

 

 

 

Informationsmöte 17/12 angående vårens kurs i Företagande och entreprenörskap


Den 20 januari startar kursen Företagande och Entreprenörskap. Som ett led att underlätta inledningen på kursen och starten i ert arbete med att utveckla en affärsplan under kursen, brukar vi hålla ett informationsmöte om kursupplägg och projektarbetet redan nu i December. Vi kommer bland annat gå igenom arbetsgången för utvecklingen av er affärsplan. Likaså ger vi exempel på områden för val av affärsidé och hur ni kommer jobba i grupp för att utveckla er affärsplan inom ramen för projektarbetet.

Vi kommer även skicka ut den information som delges vid informationstillfället.


Välkomna till sal E:B i E/D-huset kl 12.15 – 12.45 den 17/12

Page Manager: Thomas Laurell

Kursansvariga