lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Elektronikprojekt och hållbar utveckling

Kursen har gått för sista gången och kommer ersättas med kurserna Elektronikprojekt (BMEF01) och Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv (FMIF35).

 

 

Kursansvariga