lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Datorbaserade mätsystem

Välkommen till kursen Datorbaserade Mätsystem (EEMN10)

 

Se viktig information angående TENTAN under fliken "Tenta" i vänsterkolumnen!

 

Hemuppgift 2 ligger nu ute under fliken Övningar.

 

LABLISTORNA ÄR UPPSATTA!

 

Tiderna ni har att välja mellan är 8-12 och 13-17 på onsdagen den 15/11 för lab 1 och samma tider för onsdagen den 22/11 för lab 2. 

 

Om kursen:

Automatiserad insamling av mätdata är av fundamental betydelse för test- och mätuppgifter i industri och forskningssammanhang. Kursen syftar till att ge en överblick över system och metoder för överföring av mätdata i test- och industrimiljöer, samt att presentera metoder att programmera ett sådant system på ett logiskt och strukturerat sätt.

Kursen ges i form av lektioner med laborationer och inlämningsuppgifter som belyser och exemplifierar föreläst material.

Ett avslutande projekt skall ge teknologen en chans att självständigt lösa ett mättekniskt problem. Projektet går ut på att till ett givet problem på egen hand planera för den bästa strategin att samla in mätdata. Systemet som löser uppgiften skall sedan programmeras med metoder som lärs ut i kursen. Projektet redovisas muntligt för övriga kursdeltagare, samt i en skriftlig rapport.

Page Manager: Christian Antfolk

Kursansvariga

Christian Antfolk
Josefin Starkhammar