lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

About BME

Institutionen för biomedicinsk teknik bildades 2014. Institutionen består av avdelningarna Biomedicinsk teknik, Industriell elektroteknik och automation samt Teknisk geologi.

Avdelningen för biomedicinsk teknik utgörs av en sammanslagning av forskargrupperna från Elektrisk mätteknik, Medicinsk signalbehandling och Biomekanik vid LTH.

Avdelningen har verksamhet i E-huset och på Biomedicinskt centrum (BMC) vid Lunds universitet.

Page Manager: